top of page
  1. תהליך של יצירה וניהול מידע, שמטרתו לייעל את התכנון והביצוע של פרויקט בתחום ההנדסה האזרחית.

  2. תהליך המאפשר לכל הגורמים המעורבים בפרויקט לשתף פעולה, בשימוש במקור מידע אחד המונע טעויות ואי הבנות.

  3. תהליך שמלווה את הפרויקט בכל שלביו - משלב הקונספט ועד לגמר הביצוע ותחזוקת המבנה.

  4. תהליך טכנולוגי המאפשר בקרה על תהליכי בנייה, תמיכה בהחלטות וניהול סיכונים.

  5. תהליך שדורש תכנון נכון ליישומו.

טעות נפוצה

BIM אינה תוכנה אלא שיטה ופלטפורמה.
REVIT היא תוכנה אחת מיני רבות, התומכת בשיטת ה-BIM.​

חמש נקודות על שיטת BIM

תפקידים בתחום ה-BIM

01 / BIM Leader

עובד/ת במישור הארגון

אחראי/ת על מדיניות ה-BIM בארגון

 

אחראי/ת להגדרת צרכי BIM ארגוניים, פרויקטלים והחיבור ביניהם

02 / BIM Manager

עובד/ת במישור הפרויקט

אחראי/ת על תהליך הבנייה הווירטואלית של פרויקט בנייה

03 / BIM Coordinator

עובד/ת במישור הפרויקט

אחראי/ת על תיאום הפרויקט
בחלל הווירטואלי

bottom of page