BIM Leader

(יועץ BIM)

השימוש בפלטפורמת BIM הוא מורכב בהגדרתו.
כשהוא לא מנוהל בצורה נכונה, קיים סיכון לעלויות
לא רצויות ובזבוז זמן.

 

אנחנו מציעים שירות של הובלה ופיתוח תחום ה-BIM בארגון, כיועצים רשמיים של הלקוח ובמיקור חוץ.

מה נוכל להשיג יחד

פיתוח

 • סיוע בעמידה בתקן BIM
  ISO-19650

 • הרחבת יכולות בתחום ה-BIM-
  BIM הרבה מעבר לתכניות ביצוע

ייעול

 • ייעול תהליכי תכנון וביצוע בפרויקטי הארגון

 • תקשורת יעילה יותר בין גורמי הפרויקט

שיפור

 • איכות תוצרי BIM בפרויקט

 • איכות תהליכי BIM פנים ארגוני

 • איכות עבודת יועצי הפרויקט