top of page

BIM Leader

(יועץ BIM)

השימוש במתודולוגיה BIM הוא מורכב בהגדרתו.
כשהוא לא מנוהל בצורה נכונה, קיים סיכון לעלויות
לא רצויות ובזבוז זמן.
 

אנחנו מציעים שירות של הובלה ופיתוח תחום ה-BIM בארגון, כיועצים רשמיים של הלקוח ובמיקור חוץ.

מה נוכל להשיג יחד

פיתוח

  • סיוע בעמידה בתקן BIM ISO-19650

  • הרחבת יכולות בתחום ה-BIM, הרבה מעבר למודלים ותכניות ביצוע מתואמות

ייעול

  • ייעול תהליכי תכנון וביצוע בפרויקטי הארגון

  • תקשורת יעילה יותר בין גורמי הפרויקט

שיפור

  • שיפור איכות תוצרי BIM בפרויקט

  • שיפור איכות תהליכי BIM פנים ארגוני

  • שיפור איכות עבודת יועצי הפרויקט

bottom of page